Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Kombinovaná doprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
13KBDL ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Absolvováním předmětu si doktorand prohloubí znalosti z magisterského studia v kombinované přepravě v oblasti technické, technologické, ekonomické a řídící na bázi metod z teorie dopravy, operačního výzkumu a matematického modelování. V rámci předmětu se hledá optimální řešení problémů modal split, dopravních a přepravních prostředků pro kombinovanou přepravu, lokace a alokace terminálů kombinované přepravy včetně jejich technického vybavení, technologie ložných a překládkových procesů a jejich řízení, kapacity, svozu a rozvozu kontejnerů, systémových jízdních řádů vlaků kombinované přepravy a ekonomické posouzení a vyhodnocení. Získané vědomosti doktorand uplatní při zpracování doktorské práce z této problematiky a následně ve společenské praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2045306.html