Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Energetická analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13EA KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět poskytuje základní znalosti o vztahu dopravního a energetického systému. V přehledu je uvedeno třídění energetických zdrojů a jejich postupná transformace na různé formy energie. Vedle klasických zdrojů jsou uvedeny obnovitelné, resp. alternativní zdroje a možnosti jejich užití v dopravě. Je diskutována otázka přenosových sítí, jejich budoucí vývoj, technický vývoj dopravy a požadavky na využívání elektrické energie v dopravním systému.

Požadavky:

Základní znalosti z přírodovědných a technologických předmětů přednášených na ČVUT v Praze, základy dopravní technologie, provozu, ekonomiky a managementu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět poskytuje základní znalosti o vztahu dopravního a energetického systému a budoucí transformaci přenosových soustav s důrazem na řízení strany spotřeby.

Studijní materiály:

1. Duchoň, B., Vysoký, P., Votruba, Z. et alt: Studie budoucího rozvoje dopravy v České

republice studie ČVUT pro MPO ČR, Praha 2009

2. Duchoň, B. et alt.: Energetická náročnost sektoru dopravy, Prognózy ČR pro období

2010 až 2050, FD ČVUT Praha, Praha, 2009

3. Očekávaný stav a provoz ES ČR z pohledu soběstačnosti ČR, EGU

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2034706.html