Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Komponenty elektrických vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20KEV Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Student získá teoretický základ na přednáškách a látku si následně sám osvojí na cvičeních (související výpočty, související měření, vlastní práce na návrhu nebo modelování komponent elektrických vozidel).

Požadavky:

Matematická analýza, komplexní funkce, fyzika pevných látek, základní znalosti elektrotechniky (napětí, proud, obvodové prvky, výkon, přechodné děje, magnetický obvod, indukce).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení terminologie v oblasti elektrických vozidel a hybridních elektrických vozidel, seznámení se s jednotlivými komponentami elektrického vozidla (zdroje energie, motory včetně řízení), se souvislostmi mezi nimi, jejich návrhem a modelováním.

Studijní materiály:

Unnewehr L.E., Nasar S.A.: Electric vehicle technology, 270pp., ISBN 0-471-08378-X, John Wiley & Sons Inc., 1982.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2034606.html