Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologičnost konstrukcí v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18TGK KZ 4 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Analýza konstrukce výrobků v dopravní technice. Posuzování výrobků z hlediska funkce, materiálu, způsobu výroby a montáže, kvality, spolehlivosti, obsluhy a údržby. Ukazatelé technologičnosti. Volba materiálu a polotovarů s ohledem na technologii výroby. Konstrukce součástí z hlediska ochrany proti korozi a opotřebení. Technologičnost obrábění a montáže. posuzování technologických variant výroby součástí. Volba optimálních technologií.

Požadavky:

základní znalosti z nauky o materiálech

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti z oblasti technologie a technologičnosti dopravních prostředků.

Studijní materiály:

Machek V., Sodomka J.: Zpracování a zkoušení kovových materiálů. ČVUT 2010.

Mádl J., Zelenka J., Vrabec M.: Technologičnost konstrukce. ČVUT 2005.

Bednář B., Šanovec J., Čermák J., Michálek L.: Technologičnost konstrukce I. ČVUT 2005.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2034306.html