Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování obslužných sítí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MOS KZ 3 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Obslužné sítě. Optimalizační úloha s více cílovými funkcemi, analýza rizik. Multikriteriální rozhodování. Simulační metody jako nástroj rozhodování. Aplikace algoritmů teorie grafů. Navigační algoritmy.

Požadavky:

Teorie hromadné obsluhy, základy statistiky, programování v systému Matlab.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Aplikace rozhodovacích a optimalizačních algoritmů v obslužných systémech. Propojení znalostí ze všech disciplin operačního výzkumu (teorie grafů, teorie her, lineární programování, teorie front) a stochastických systémů.

Studijní materiály:

Fiala, P., Jablonský, J., Manas, M. (1997): Vícekriteriální rozhodování. VŠE, Praha; Jablonský, J: Operační výzkum, Professional Publishing,2002; Dudorkin, J. Operační výzkum. 3. vyd. Praha: Vydavatelstv ČVUT, 1997. 296 s. ISBN: 80-010-1571-8; Maňas, M.: Teorie her a její aplikace, SNTL, Praha, 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2033706.html