Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost dopravních prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16BDP KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravních prostředků
Anotace:

Pasivní, aktivní a integrovaná bezpečnost dopravních prostředků. Systémy automatizované dopravy. Lidský faktor. Biomechanika poranění. Zádržné systémy vozidel, jejich vazba na konstrukci vozidla a interakce s člověkem.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Principy, souvislosti a pojmy z oblasti bezpečnosti dopravních prostředků.

Studijní materiály:

Specifikována během výuky.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2033306.html