Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé metody interaktivní editace obrazu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A4M39AIM Z,ZK 4 2P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod interaktivní editace digitálního obrazu a videa. Důraz je kladen především na algoritmy, které vynikají jednoduchostí implementace, ale zároveň mají zajímavý teoretický základ. Umožňuje tak skrze vizuálně atraktivní aplikace proniknout k hlubším teoretickým základům a ty následně aplikovat k řešení podobných problémů v praxi i mimo oblast zpracování obrazu. Budou probrány algoritmy řešící následující praktické úlohy: editace obrazu respektující hrany, komprese vysokého dynamického rozsahu intenzit, zaostření obrazu ve frekvenční oblasti, interaktivní mapování tónů, abstrakce, tvorba hybridních obrazů, editace v gradientní oblasti, bezešvá fúze, digitální fotomontáž, klonování, konverze barevného obrazu na šedotónový, zvýraznění kontextu, interaktivní deformace obrazu zajišťující lokální tuhost, N-bodová registrace obrazu, syntéza textur, interaktivní segmentace, kolorizace černobílých snímků a vybarvování ručních kreseb.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39AIM

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Monadické operace

2. Fourierova transformace

3. Konvoluce

4. Lineární filtrace

5. Nelineární filtrace

6. Editace obrazu

7. Deformace obrazu 1

8. Deformace obrazu 2

9. Registrace obrazu 1

10. Registrace obrazu 2

11. Registrace obrazu 3

12. Segmentace obrazu 1

13. Segmentace obrazu 2

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Monadické operace

2. Fourierova transformace

3. Konvoluce

4. Nelineární filtrace

5. Editace obrazu

6. Segmentace obrazu

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.

[2] Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.

[3] Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.

[4] Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.

[5] Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.

[6] Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.

[7] Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/B4M39AIM
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2024806.html