Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář ACM z algoritmizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4B36ACM KZ 4 0P+3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Cílem předmětu je rozšířit schopnost studentů řešit algoritmické problémy z různých oblastí informatiky. Studenti se seznámí s novými algoritmy nad rámec standardního kurikula, naučí se rozpoznávat instance abstraktních problémů v úlohách z praktického života, dozví se jak maximalizovat efektivitu a minimalizovat počet chyb ve svém kódu a vyzkouší si práci pod časovým tlakem.

Předmět je zároveň přípravou studentů na mezinárodní programátorské soutěže ACM International Collegiate Programming Contest (http://cm.baylor.edu/welcome.icpc). Soutěž ACM ICPC je soutěž tříčlenných studentských týmů, které mají k dispozici jeden počítač a snaží se vyřešit během pěti hodin co největší počet z deseti zadaných úloh. Studenti jsou proto vedeni ke spolupráci na řešení úloh a k práci v týmu.

V rámci předmětu je organizována letní škola algoritmizace s mezinárodní účastí (účast na této škole je nepovinná).

Předmět je přednostně pro studenty 2. ročníku bakalářského studia.

Požadavky:

http://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/a4b36acm/start

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Časová a paměťová složitost

Datové struktury

Rekurze

Dynamické programování

Reprezentace grafů

Prohledávání grafu

Nejkratší cesta

Kostra grafu

Toky v sítích

Výpočetní geometrie

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Töpfer, P.: Algoritmy a programovací techniky

2. Cormen, T., Leiserson, C:E:, Rivest R.L.: Introduction to Algorithms

3. Databáze úloh ICPC

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1970806.html