Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie programovacích jazyků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AD4M36TPJ Z,ZK 6 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Úvod do teorie programovacích jazyků, především do formální sémantiky a typových systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do operační sémantiky

2. Úvod do typování

3. Sémantika a typování jednoduchého imperativního jazyka

4. Vlastnosti sémantik a přepisovacích relací

5. Důkazy vlastností

6. Jednoduché typy

7. Rekurzivní typy, podtypový a parametrický polymorfismus

8. Featherweight Java

9. Lambda kalkulus

10. Lambda kalkulus 2

11. Denotační sémantika, relační algebra

12. Jména a stav

13. Tok programu a data

14. Abstraktní typy, monády

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

F. Turbak et al.: Design Concepts in Programming Languages

Poznámka:
Další informace:
https://edux.feld.cvut.cz/courses/A4M36TPJ/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1964806.html