Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie programovacích jazyků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A4M36TPJ Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Úvod do teorie programovacích jazyků, především do formální sémantiky a typových systémů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M36TPJ

Požadavky:

1. Matematické myšlení a pracovní znalost základních pojmů diskrétní matematiky

2. Pracovní znalost objektového programování

Osnova přednášek:

1. Úvod do operační sémantiky

2. Úvod do typování

3. Sémantika a typování jednoduchého imperativního jazyka

4. Vlastnosti sémantik a přepisovacích relací

5. Důkazy vlastností

6. Jednoduché typy

7. Rekurzivní typy, podtypový a parametrický polymorfismus

8. Featherweight Java

9. Lambda kalkulus

10. Lambda kalkulus 2

11. Denotační sémantika, relační algebra

12. Jména a stav

13. Tok programu a data

14. Abstraktní typy, monády

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

F. Turbak et al.: Design Concepts in Programming Languages

Web předmětu: https://edux.feld.cvut.cz/courses/A4M36TPJ/

Poznámka:
Další informace:
https://edux.feld.cvut.cz/courses/A4M36TPJ/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1962806.html