Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydraulické a pneumatické systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2351158 Z,ZK 4 2P+2L česky
Garant předmětu:
Antonín Bubák
Přednášející:
Antonín Bubák, Tomáš Krannich
Cvičící:
Antonín Bubák, Daniel Divíšek, Štěpán Fiala, Tomáš Krannich, Tomáš Lazák, Michal Straka
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

• Základní prvky tekutinových obvodů (hydraulika, pneumatika), jejich srovnání, možnosti a charakteristiky. Rozbor řídících, výkonových a pomocných prvků, jejich užití při navrhování tekutinových obvodů. Výpočty a simulace tekutinových obvodů.

• Vývoj, přehled, vlastnosti a parametry HPM

• Základní obvody, značení, kreslení a navrhování

• Převodníky – HG, Převodníky – HM

• Řídící prvky - p (F, Mk)

• Řídící prvky - Q (s, v, a)

• Prvky pro hrazení a řízení směru průtoku

• Filtry, těsnění a pracovní média

• Prvky pro spojité řízení

• Vedení a spojovací části

• Pneumatické systémy

• Aplikace a simulace HPM, modulové prvky

• Praktické příklady tekutinových mechanismů a obvodů

Požadavky:

vstupní

Schopnost aplikace poznatků z mechaniky a hydromechaniky.

výstupní

Schopnost

-posoudit možnosti typických hydraulických a pneumatických mechanismů a prvků

-provést výpočet veličin charakterizujících ustálené stavy a energetickou bilanci - navrhnout úpravy směřující k optimálnímu řešení.

Osnova přednášek:

Princip činnosti hydraulických a pneumatických mechanismů Realizace základních funkcí hydraulických mechanismů Základní prvky hydraulických mechanismů

Charakteristiky hydraulických prvků

Ovládání a regulace hydraulických prvků

Zdrojové sestavy

Obvody hydromotorů stacionárních zařízení

Obvody hydromotorů mobilních zařízení

Návrh hydraulických pohonů

Proporcionální technika, servomechanismy

Realizace základních funkcí pneumatických mechanismů Obvody pneumatických motorů

Montáž a provoz hydraulických a pneumatických mechanismů

Osnova cvičení:

Prezentace hydraulického pohonu a orientační měření.

Sledování vlivu provozních podmínek na výsledky orientačních měření Návrh a realizace struktury pro zadaný pracovní cyklus Návrh prvků hydraulického pohonu

Charakteristiky škrticích ventilů

Charakteristiky tlakových ventilů

Identifikační měření dvoustupňového tlakového ventilu Charakteristiky zdrojových sestav

Obvody s proporcionálními rozváděči

Změny struktur pohonů a dopady na energetickou bilanci Využití simulačních programů k optimalizaci pohonů

Cíle studia:

Orientace v problematice. Zvládnutí problematiky návrhu a optimalizace typických hydraulických a pneumatických pohonů.

Studijní materiály:

• CERHA, Josef. Hydraulické a pneumatické mechanismy I. Vyd. 2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-560-0.

• HELLER, Josef. Pohony a přenosy 2. Praha: ČVUT, 1988.

• MAŇAS, Stanislav. Hydraulické mechanismy strojů a zařízení. Praha: ČVUT, 1991. ISBN 80-01-00689-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost HO:A-131b
Straka M.
Divíšek D.

08:00–09:45
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř hydrauliky a pneumat
místnost HO:A-136
Bubák A.
Krannich T.

09:45–11:30
(přednášková par. 1)
Horská 3 (stará budova)
Posluchárna 136
místnost HO:A-131b
Straka M.
Divíšek D.

11:30–13:15
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř hydrauliky a pneumat
místnost HO:A-131b
Lazák T.
Fiala Š.

13:15–15:00
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř hydrauliky a pneumat

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1958006.html