Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Management a analýza rizik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23MAR Z,ZK 3 2P+1C+10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Anotace:

Pojetí rizika a pojmy. Příčiny rizik, definice ohrožení, dopadů a rizik. Metody pro identifikaci, analýzu, hodnocení a řízení rizik. Cíle rizikového inženýrství a dobrá inženýrská praxe. Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. Riziko systému systémů. Aplikace pro-aktivního, strategického a systémového přístupu ve prospěch bezpečí a rozvoje. Plánování územní, nouzové a krizové. Lidský faktor - jeho role a usměrnění.

Požadavky:

logické myšlení, matematická statistika, středoškolská fyzika a chemie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s příčinami rizik, s metodami a způsoby identifikace, analýzy, hodnocení a řízení rizik. Naučit je postupy pro určení dopadů a zvládnutí rizik, a zvláště základy inženýrských disciplín zaměřených na vyjednávání s riziky dle používaných konceptů. Vysvětlit postupy zvládání rizika systému systémů.

Studijní materiály:

D. Procházková: Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání. ISBN 978-80-01-05479-6. ČVUT 2014

Analýza a řízení rizik. ČVUT, 2011, ISBN: 978-80-01-04841-2

Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. ČVUT 2011, ISBN: 978-80-01-04842-9

Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ISBN: 978-80-01-04844-3 ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1939206.html