Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technické znalectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22TZN KZ 2 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Historický vývoj soudního inženýrství, znalecká činnost, současná úprava znalecké činnosti v ČR. Znalecké obory, pojem a právní úprava znalecké činnosti. Prvotní znalecké úkony, podíl znalce při zajištění důkazu, metodologie expertní činnosti. Pojem důkazu a obecné zásady jeho zajištění, metrologie, protokol, dokumentace, zajištění stop, ohledání. Znalecký posudek, náležitosti. Nález a posudek. Oceňování a jeho místo ve znalecké činnosti.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání dovedností a znalostí z oblasti expertní činnosti spolu s praktickými postupy používanými v soudní a expertní činnosti.

Studijní materiály:

BRADÁČ A. a kol.: „Soudní inženýrství“ vyd. CERM Brno 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1939106.html