Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čeština

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D04CES ZK 2C česky
Garant předmětu:
Svatava Boboková Bartíková
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz češtiny pro cizince se zaměřením na potřeby vysokoškolských studentů ke zvládnutí psaného i mluveného jazyka pomocí základního inventáře lingvistických prostředků potřebných pro dorozumění v běžných situacích každodenního praktického života; u pokročilých studentů k rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s jednoduchým odborným textem.

V kurzu je kladen důraz na komunikativní přístup k jazyku. Jednotlivé hodiny jsou primárně rozděleny na základě jednotícího tématu, jež doplňují komunikační funkce. Další odpovídající jazykové aspekty (gramatika, slovní zásoba, výslovnost, jazykové funkce a řečové dovednosti) vyplývají z daných komunikačních potřeb.

Kromě komunikace v běžných situacích, jsou daná témata prohloubena a více zaměřena na univerzitní prostředí.

Kurz je určen doktorandům, ale není povinný, je ukončen zkouškou.

Kurz češtiny je určen pro studenty, kteří již mají pevně ukotvené základy českého jazyka, tj. jsou na úrovni B1+.

V případě zájmu či dotazů, prosím, kontaktujte Mgr. Sandru Giormani (sandra.giormani@fsv.cvut.cz)

Požadavky:

Jazyková úroveň B1+ v češtině

Kurz je určen doktorandům, ale není povinný

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: D04CES

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

Obsahově pokrývá stavebně-inženýrských témata a zahrnuje širokou škálu úloh:

TÉMATICKÁ OSNOVA

1.Studium na FSv ČVUT v Praze

2.Matematika ve stavebnictví

3.Geometrie ve stavebnictví

4.Stavební hmoty I. - vlastnosti materiálů (základy stav. fyziky)

5.Stavební hmoty II. – (beton, ocel, dřevo, plast, keramické mat.)

6.Stavby I. – pozemní stavby, TZB

7.Stavby II. – dopravní stavby

8.Stavby III. - vodní stavby

9.Ekonomie a management ve stavebnictví a inženýrství životníhoprostředí

10.Architektura I. – slohy

11.Architektura II – moderní stavby

12.Geodezie a kartografie

Výše je uveden nástin možných témat, která se mohou lišit podle skutečných potřeb jednotlivých skupin, tj. zdůrazněna budou ta, která studenti konkrétně potřebují v rámci své doktorské specializace. Doplněna budou i doprovodná témata obecné angličtiny.

Cíle studia:

Cílem výuky je upevnění komunikačních schopností studentů při výuce v českém jazyce při studiu na FSv. Toto je docíleno pomocí souboru jazykových materiálů vycházejících ze základních předmětů vyučovaných na FSv. Konečným cílem je podpořit schopnost studentů používat získané vědomosti v praxi

Studijní materiály:

Literatura

Interní materiály katedry a B1+/B2 gramatická cvičení

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1930706.html