Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do automatizační a telekomunikační techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
614UATT KZ 2 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základní axiomy technické kybernetiky, automatizace v dopravě, člověk jako nejslabší článek, návěštění v dopravě, modelování a projektování dopravních systémů, integrovaný technologický a informační systém v poště, princip telekomunikačních přenosů signálů, řešení telekomunikačních sítí, modulační metody, multimediální sítě a služby, sítě NGN.

Požadavky:

graf, orientovaný graf, diferenciální rovnice

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy automatizace v dopravě, se spolehlivosti a bezpečnosti dopravních systémů a jejich modelováním, s informatizaci v poštovních službách, s principy telekomunikačních přenosů signálů.

Studijní materiály:

Veselá M. a kol.: Úvod do spojové techniky, Praha, ČVUT, 2004

Šmejkal L, Martinásková M.: PLC a automatizace, Praha, BEN, 1999

Švarc I.: Teorie automatického řízení 1, Brno, VUT, 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1929606.html