Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diferenciální a diferenční rovnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
611DAD Z,ZK 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Pojem diferenciální rovnice prvního řádu a některé metody jejího řešení. Diferenciální rovnice n-tého řádu, lineární diferenciální rovnice. Soustava lineárních diferenciálních rovnic. Počáteční a okrajové podmínky pro obyčejné diferenciální rovnice druhého řádu. Diferenční rovnice, lineární diferenční rovnice a jejich soustavy.

Požadavky:

diferenciální a integrální počet funkce více reálných proměnných, pohybové soustavy hmotných bodů, zákony zachování, lineární algebra, mocninné řady

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní pojmy z teorie obyčejných diferenciálních rovnic, jejich soustav a diferenčních rovnic a metody jejich řešení. Důraz je kladen na lineární rovnice a soustavy, zejména na rovnice a soustavy s konstantními koeficienty.

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Diferenciální a diferenční rovnice, Praha, skriptum ČVUT, 2005

Nagy J.: Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic, Praha, SNTL, 1983

Stěpanov V. V.: Kurs diferenciálních rovnic, Praha, Přírodovědecké nakladatelství, 1952

Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1928806.html