Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Inženýrská ekonomika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
13IEK Z,ZK 7 12
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Charakterizuje se opotřebení, doby životnosti a jejich výpočet, význam odpisových metod a jejich kvantifikace. Zásoby a jejich optimalizace. Nákladová analýza a kalkulace nákladů, problematika tržeb a zisku podnikatelských aktivit. Finanční zdroje a finanční management, diagnostika hospodářské činnosti. Struktura podnikatelského plánu, matematické nástroje pro hodnocení projektů a hodnocení rizik inženýrského díla, výběr optimálního řešení.

Požadavky:

Znalosti ekonomie a podnikové ekonomiky, matematické analýzy, statistika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je analýza a syntéza ekonomické činnosti výrobního podniku, tak i podniku služeb. Pozornost je věnována zejména těm částem, které budoucí inženýr, technolog nebo manažer upotřebí v rozhodovacím procesu na pozicích středního a vyššího managementu.

Studijní materiály:

Allen, R. G. D.: Matematická ekonomie, ČSAV, Akademia

Frank, R. H. : Mikroekonomie a chování

Duchoň, B.: Inženýrská ekonomika, C. H. Beck 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1926606.html