Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nanotechnologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2363030 Z 3 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Záměrem předmětu je, aby studenti získali pojem co to jsou a co předstravují nanotechnologie, jak je vyrábět a měřit, a znalost, kde lze očekávat jejich použití a využití v technocké praxi. To vše s důrazem na možnosti, výrobu a aplikaci mikromechanických prvků, jako další rozšíření přesné mechaniky směrem k menším rozměrům.

Požadavky:

účast na exkurzích, přednesený referát, znalost obsahu přednášek

Osnova přednášek:

Úvod do fyziky nanomateriálů, základy krystalografie, vlastnosti křemíku a nové jevy očekávané u jeho nanokrystalů a jejich využití, stabilizace nanočástic, tvorba zárodků a jejich růst, nanodráty, tenké vrstvy, fullereny, nanotrubičky, nanodiamand, polymerní nanokompozity, foto a RTG litografie, elektronové a iontové obrábění, nanomanipulace, STM mikroskop, AFM mikroskop, mikromechanické struktury, aplikace mikromechanických struktur, aplikace nanostruktur a nanomateriálů v technice a biologii.

Osnova cvičení:

Účast na exkurzích k jednotlivým přístrojům a zařízením. Vypracovaný a přednesený referát v délce 10 minut na vybrané táma týkající se nanotechnologií.

Cíle studia:

Cílem předmětu Natotechnologie je připravit absolventy fakulty strojní na pozvolný, ale nezadržitelný nástup nanotechnologií a techniky s ni souvisejicí ve vědě, technice i praxi.

Studijní materiály:

Hošek J. Úvod do nanotechnologie, Skripta ČVUT, 2010

Kubínek, Vůjtek, Mašláň -Mikroskopie scanující sondou, Univerzita Palackého Olomouc

Československý časopis pro fyziku

Scientific American, Special Issue Nanotech

www.research.ibm.com

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1918106.html