Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2363113 Z 10 0P+10C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Projekt oborů BLP a PŘT/PMO. Jde o samostatný projekt, kde student bude muset projít všechny fáze návrhové části řešení problému na zadaném úkolu: zejména formulaci problému, provést rešerši, ideový návrh řešení, jeho optimalizaci a dovedení až do návrhového řešení. Projekty budou zadány na témata zadané z průmyslu nebo výzkumných projektů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Zadání projektu a vysvětlení jeho cíle a podstaty.

2. Diskuze nad provedenou rešerší k danému tématu projektu.

3. Hodnocení prvních návrhů řešení problému.

4. Konkretizace jednotlivých návrhů problému.

5. Diskuze nad různými možnostmi řešení a výběr nejvhodnějšího způsobu řešení.

6. Rozdělení harmonogramu činností na realizaci vybraného řešení.

7. Rozpracování jednotlivých částí projektu.

8. Diskuze nad výpočty a numerickými modely řešení.

9. Úprava řešení ve vztahu k výpočtům a funkcí jednotlivých celků.

10. Příprava výkresové dokumentace.

11. Diskuze nad výkresovou dokumentací.

12. Finalizace řešení.

13. Prezentace navržených řešení jednotlivými studenty.

Osnova cvičení:

Řešení úkolu, ideový návrh, optimalizace, prezentace

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit zvládnutí řešení složitého problému samostatně. Na základě zkušeností s týmovým řešením problému se student bude muset vyrovnat s rozdělením jednotlivých úkolů projektu pro sebe ve vztahu k omezeným časovým a realizačním možnostem.

Studijní materiály:

Podle zadání stanoví tutor předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1917006.html