Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy inženýrského experimentu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2113017 Z 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Karel Doubrava
Přednášející:
Karel Doubrava, Pavel Steinbauer, Václav Uruba
Cvičící:
Karel Doubrava, Pavel Steinbauer, Václav Uruba
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Uspořádání experimentu, dále vztah a postavení experimentu a teorie a způsoby, postupy a prostředky měření mechanických veličin. Rozměrová analýza. Fyzikálně podobné jevy. Modelové zákony. Příklady modelování fyzikálních jevů z oblasti mechaniky, pružnosti, termo a hydromechaniky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. týden Stručná historie experimentu, vztah počítačového modelování a experimentu, uspořádání experimentu. Rozměrová analýza. Fyzikálně podobné jevy. Modelové zákony.

2. týden Technické prostředky pro měření vybraných mech. veličin (poloha, rychlost, zrychlení a síla)

3. týden Přesné měření polohy 1D-3D, Laserová interferometrie, Fotogrammetrie

4. týden Přesné měření rychlostí, zrychlení, určení polohy těžiště a matice setrvačnosti. Měření síly

5. týden Experimentální modální analýza mechanického kmitání, provozní tvary kmitu. Prostředky buzení mechanických soustav, užívané signály

6. týden Měření akustické intenzity a strukturální intenzity.

7. týden Měření deformací (odporová tenzometrie,optické metody a další speciální metody)

8. týden Určení deformace na základě korelační analýzy obrazu

9. týden Vyhodnocení stavu napjatosti (izotropní, kompozitní materiály)

10. týden Měřicí metody v hydro, aero a termodynamice

11. týden Aerodynamické tratě a tunely. Podobnostní čísla.

12. týden Optické metody (PIV, IPI, PLIV, LDA)

13. týden Další speciální metody, příklady aplikací

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Miláček S.: Měření a vyhodnocování mechanických veličin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001

Miláček S.: Modální analýza mechanických kmitů, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996

Klement, J. - Plánička, F. - Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, ZČU, 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:A2-262
Doubrava K.
Steinbauer P.

09:45–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 262
místnost T4:A2-262
Doubrava K.
Steinbauer P.

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 262
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1915606.html