Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2123113 Z 10 0P+10C česky
Garant předmětu:
Tomáš Hyhlík, Michal Schmirler
Přednášející:
Cvičící:
Tomáš Hyhlík, Michal Schmirler, Hana Schmirlerová
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Projekt je chápán jako příprava na diplomovou práci. Téma projektu a způsob jeho realizace a rozsah prací zadává předběžně stanovený vedoucí diplomové práce tak, aby na něj mohl student ve své diplomové práci navázat. Splnění projektu musí být vždy ověřeno odevzdáním písemné zprávy. Typicky mohou být v rámci projektu prováděny:

• rešeršní práce

• získávání teoretických i praktických podkladů kompilací literatury, návštěvou nepovinných přednášek, přebírání

podkladů od případných partnerů.

• zvládnutí prostředků pro numerické nebo experimentální modelování

• příprava a realizace experimentů

• příprava numerických modelů

• tvorba programů

• … a další

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova předmětu je individuální dle zadaného tématu a po dohodě studenta a vedoucího daného projektu.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle specializace a konkrétního tématu projektu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost

14:15–18:30
(paralelka 1)
St
Čt

místnost

12:30–16:45
(paralelka 1)
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1913106.html