Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2142027 KZ 3 2P+1L česky
Přednášející:
Stanislava Papežová (gar.)
Cvičící:
Stanislava Papežová (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen a prohloubení znalosti vlastností a použití elektronických prvků a obvodů pro generování, úpravu a zpracováni signálů zobrazujících fyzikální veličiny v řídicích a kontrolních systémech, metody přenosu a vyhodnocení signálu v analogové i číslicové formě.

Požadavky:

Pro získání zápočtu musí být student fyzicky přítomen na výuce a musí splnit všechny zadané úlohy v laboratoři. Je-li absence studenta více než 10 %, musí vypracovat v souladu s dodatečnými požadavky úlohu zadanou vyučujícím. Zkouška má písemnou část (test) a ústní (2 otázky losem). Minimální počet bodů potřebný pro úspěšné složení testu je 60 %.

Osnova přednášek:

1. Polovodičové prvky a jejich aplikace pro snímače fyzikálních veličin

2. Speciální snímače fyzikálních veličin se zaměřením na mechanické veličiny

3. Zesilovače signálu, jejich konstrukce, aplikace a omezení

4. Generátory signálů

5. Frekvenčně selektivní obvody, filtrace signálu

6. Přenos signálu po vedení, komunikační sběrnice

7. Obvody s rozloženými parametry, šíření elektromagnetických vln

8. Bezdrátový přenos signálu, kódování a zabezpečení přenosu

9. Číslicové zpracování signálů

10. Převodníky úrovní D/D, A/D, D/A

11. Akumulace elektrické energie, galvanické články

12. Metody jištění a monitorování elektrických, řídicích a senzorických systémů

13. Elektromagnetická kompatibilita

Osnova cvičení:

1. Vlastnosti polovodičových součástek a snímačů (piezoelektrický, tenzometrický, snímače polohy, akcelerometr)

2. Obvody prvotního zpracování signálu - zesilovače, vlastnosti

3. Generátory periodických harmonických a neharmonických (pulsních) signálů, vlastnosti, parametry výstupního signálu.

4. Optoelektronické prvky, měření statických a dynamických vlastnosti

5. Měření parametrů přenosových tras, rušení, elektromagnetická kompatibilita

6. Filtrace signálu, analogový filtr, číslicový filtr, vlastnosti

7. Napájecí zdroje - základní parametry

Cíle studia:
Studijní materiály:

Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství, ČVUT

Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství, ČVUT

Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:F2-105
Papežová S.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. elektronické systémy
místnost T4:C1-312
Papežová S.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 312
místnost T4:F2-105
Papežová S.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
Lab. elektronické systémy

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1912906.html