Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika veřejného sektoru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13Y1EV KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Shrnutí základních poznatků ekonomie, veřejné statky - definice, oblasti veřejného sektoru, státní rozpočet, daně, veřejné statky a externality, externality v dopravě a jejich řešení, metody hodnocení veřejných projektů, dopravní projekty a jejich financování, užitky dopravních projektů, hodnocení dopravních projektů metodou CBA, HDM-4, CSHS.

Požadavky:

znalosti základních ekonomických zákonů, významu dopravy a telekomunikací v národohospodářském systému státu a excelu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student bude seznámen s problematikou veřejných statků, s oblastmi veřejného sektoru se zaměřením na dopravu.

Studijní materiály:

Stiglitz, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, 1997

Hamerníková, B. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2000.

Ochrana, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001.

Holman, R. Ekonomie, Praha, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1911006.html