Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Identifikace dynamických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371089 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních identifikačních metod pro získání matematického popisu deterministického nebo stochastického sytému. Podrobněji je vysvětlena experimentální identifikace především lineárních stochastických i deterministických dynamických systémů a na několika příkladech je vysvětlena i analytická identifikace využívající matematicko-fyzikální analýzy. Uvedené identifikační postupy jsou soustředěny především na nejčastěji v praxi využívané metody.

Požadavky:

Předpokládají se základní znalosti z automatického řízení a zkušenost s Matlabem.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z identifikace;

2. Analytická a experimentální identifikace;

3. Typy modelů, parametrické a neparametrické modely;

4. Experimentální identifikace využitím deterministických signálů;

5. Parametrizace přechodových, impulsních and frekvenčních charakteristik;

6. Základní pojmy z pravděpodobnosti a stochastických procesů;

7. Off-line a on-line identifikace stochastických procesů;

8. Metoda nejmenších čtverců;

9. Modely ARMA, AR, MA,ARX,OE, ARMAX,BJ;

10. Metoda chyby predikce;

11. Metoda maximální věrohodnosti;

12. Identifikace v uzavřené smyčce.

Osnova cvičení:

Řešení 3 základních úkolů:

1) Identifikace využitím matematicko-fyzikální analýzy.

2) Odhad struktury a parametrů lineárního procesu pomocí generovaného deterministického signálu.

3) Identifikace stochastického procesu pomocí experimentální identifikace.

Cíle studia:

Po absolvování tohoto předmětu student musí být schopen identifikovat ze změřených signálů neznámý systém popsatelný lineárním časově invariantním modelem.

Studijní materiály:

M. Hofreiter: Identifikace systémů I, Skriptum ČVUT, Praha, 2009

P.Noskievič: Modelování a identifikace systémů, Montanex a.s.,1999

J.Soukup, R.Petrová: Identifikace soustav, Skriptum ČVUT, Praha, 2004

L.Ljung: System Identification - Theory for User, Prentice Hall PTR, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1908506.html