Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přístrojová technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2361016 Z,ZK 3 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se specielními technologiemi používanými při výrobě přístrojové techniky se zaměřením na mikrotechnologie a nanotechnologie.

Požadavky:

Účast na cvičeních.

Osnova přednášek:

1) Obecná definice mikrotechnologií a nanotechnologií.

2) Atomová a molekulární struktura materiálu

3) Krystaly a krystalografie.

4) Krystalografická difraktometrie.

5) STM a AFM mikroskopie.

6) Elektronová mikroskopie.

7) Další mikroskopické techniky pro vizualizaci mikro a nano struktur.

8) Fyzikální a chemické metody přípravy mikročástic a nanočástic.

9) Metody přípravy tenkých vrstev.

10) Litografické techniky.

11) Samoorganizace a replikace materiálu.

12) Přehled v současné době nejvíce používaných nanomateriálů.

Osnova cvičení:

1) Práce s AFM a STM mikroskopy.

2) Přístroje pro mikroindentaci

3) Metody PVD a CVD výroby tenkých vrstev.

4) Replikace nanostruktur.

5) Měření nanostruktur na SEM mikroskopu.

6) Elektroerozivní výroba mikrostruktur.

Cíle studia:

Získat znalosti o podstatě a způsobech realizace mikrotechnologií a nanotechnologií a prakticky si tyto technologie vyzkoušet.

Studijní materiály:

podklady k přednáškám,

Hošek, Úvod do nanotechnologie, 2010.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1908006.html