Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vestavěné systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371093 Z,ZK 4 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Seznámení s programovým jazykem ANSI C a jeho použití pro programování vestavěných systémů a aplikací. Rozhraní mikropočítačových systémů. Sběrnicové systémy používané pro komunikaci v mikropočítačových systémech I2C, SPI.

Požadavky:

Částečně znalosti mikropočítačové techniky na úrovni předmětu „Mikropočítače a aplikace“ bakalářského studia IAT.

Osnova přednášek:

1. Úvod do programování mikropočítačů - základní pojmy, registry, paměti

2. ANSI C I.

3. ANSI C II.

4. ANSI C III.

5. Obecné vlastnosti vestavěných systémů, mikropočítač a jeho funkční bloky, princip funkce

6. Vnitřní architektura procesoru se zaměřením na rodinu I51

7. Přerušovací systém

8. Sběrnice

9. Číslicová rozhraní, V/V obvody pro číslicové rozhraní a připojování priferií

10. Analogová rozhraní, D/A, A/D převodníky, unifikovaný signál

11. Čítače/časovače, watchdog

12. Sériová, paralelní rozhraní, sběrnice pro přenos dat, I2C, SPI

13. Přenosový kanál, modemy

Osnova cvičení:

1. Seznámení s vývojovým kitem C8051F120, zadání semestrální práce

2. Použití jazyka ANSI C pro programování vestavěných systémů

3. Řešení semestrální práce

4. Řešení semestrální práce

5. Řešení semestrální práce, průběžná kontrola

6. Řešení semestrální práce

7. Odevzdání semestrální práce, zápočet

Cíle studia:

Absolvent předmětu by měl být schopen programovat jednoduché aplikace pro vestavěné systémy.

Studijní materiály:

Chyský J., Vestavěné systémy I, Vydavatelství ČVUT, 2010,

ISBN 978-80-01-0429-6

Herout P., Učebnice jazyka C, KOPP České Budějovice, 2005

ISBN 80-7232-220-6

Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství, Vydavatelství ČVUT, 2001,

ISBN 80-01-01744-3

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1907906.html