Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrská informatika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371134 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Význam informace.. Informační teorie. Kanál, kapacita. Teorie kódování. Kódování dat, značkovací jazyky, XML Kryptografie. OSI referenční model. Přenosová cesta (metalická, optická, bezdrátová). Datové vrstvy. Síťová vrstva, komunikační protokoly, TCP / IP. Digitalizace analogových signálů. Kvantová informace. Genetická informace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod. Významy informací. Měření množství informace. Nejistota, entropie.

2. Komunikační kanál, signál, šum. Diskrétní kanál, kapacita, šum.

3. Kontinuální kanál. Logaritmické měřítko pro jednotky použité v

telekomunikaci.

4. Kódování. Teorie, klasifikace. Optimální kódy, datová komprese. Detekce chyb a opravné kódy. Kódová vzdálenost.

5. Kódování dat. Kódování čísel a textů. Unicode. Značkovací jazyky, XML.

6. Kryptografie. Public Key Infrastructure. Certifikační autorita.

7. Referenční model ISO / OSI. Architektura TCP / IP. Přenosové médium.

8. Přenosové vedení. Strukturovaná kabeláž.

9. Přenos v základním a přeneseném pásmu.. Kódování dat, modulace.

10. Optický přenos. Bezdrátový přenos.

11. Datové vrstvy. Rámy. MAC adresy. Technologie sítí.

12. Síť vrstvu. Směrování, TCP / IP protokol.

13. Digitalizace analogových dat. Pulsně kódová modulace (G. 711). Přenos hlasu (telefon) přes IP.

14. Kvantová informace, kvantové počítače. Genetická informace, genetický kód.

Osnova cvičení:

1. Úvod. Komunikační kanál. Referenční model ISO/OSI

2. Přenosové vedení metalické.

3. Optická kabeláž, bezdrátový přenos.

4. Datové vrstvy. Sériová komunikace.

5. Síťová vrstva. Komunikační protokoly. TCP / IP architektura.

6. Zabezpečení informací. Kryptografie.

7. Aplikační protokoly. Typické příklady.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Kocourek, P.: Přenos informace, skriptum FEL ČVUT

2. Svoboda, J. - Šimák, B. - Zeman, T. : Základy teleinformatiky, skriptum FEL ČVUT

3. Vajda, I.: Teorie informace, skritpum FJFI ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1907406.html