Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt IV.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2353890 Z 4 10C česky
Garant předmětu:
Vladimír Andrlík, Tomáš Krannich
Přednášející:
Cvičící:
Vladimír Andrlík, Michal Fürbacher, Tomáš Krannich, Miroslav Ondráček
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Konstrukční a výpočtové zpracování reálných úloh pohybových uzlů a systémů. Je požadován vysoký stupeň tvůrčího myšlení a inovativních návrhů a postupů. Úlohy mají přímou vazbu na průmyslovou praxi a její potřeby.

Druhá část je zaměřena na návrh konstrukčních uzlů obráběcího stroje (např. kolíbka, frézovací hlava, svěšování pinoly). Cílem je vytvořit podle zadaných parametrů reálný konstrukční uzel obráběcího stroje se všemi návrhovými výpočty a výkresovou dokumentací ve formě návrhového výkresu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Zadání jednotlivých úloh řešitelským týmům (skupinám).

2.Rešerše dané problematiky.

3.Detailní seznámení se s podstatou řešeného úkolu.

4.,5.Vlastní návrhy řešení, důraz na inovativní řešení.

6.,7., 8.Výběr a rozpracování optimální varianty.

9.. 10.Vypracování výpočtové části.

11., 12.Vypracování konstrukční dokumentace.

13.Vypracování závěrečné zprávy.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura je zadána přímo se zadáním úlohy, dále je možné využít firmení katalogy a prospekty firem, které se zadanou problematikou zabývají.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1905406.html