Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2353111 Z 5 5C česky
Garant předmětu:
Josef Kekula, Petr Kolář, Matěj Sulitka
Přednášející:
Josef Kekula, Petr Kolář, Matěj Sulitka
Cvičící:
Jaroslav Červenka, Josef Kekula, Petr Kolář, Matěj Sulitka, Adolf Valášek
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Specializace výrobní technika:

Procvičování konstrukce částí strojů s důrazem na pochopení geometrických a rozměrových tolerancí a drsností povrchu.

Cíle studia: Pochopení souvislostí geometrických a rozměrových tolerancí a drsností povrchu při návrhu strojních součástí se zaměřením na obráběcí a tvářecí stroje

• První úloha – seznámení s CAD SW, namodelování podle známé dokumentace jednoduchý model sestavy a posléze vytvoření návrhového výkresu

• Druhá úloha – návrh vřetena obráběcího stroje (frézovací, soustružnické, apod.) – cílem vytvořit návrhový výkres a zprávu o návrhu

• Třetí úloha – lineární osa nebo část tvářecího stroje

• Čtvrtá úloha – otočný stůl nebo část tvářecího stroje

• V průběhu semestru studenti vypracují rešerši na zadané téma (lineární vedení, kuličkové šrouby, apod.) se zaměřením na obráběcí nebo tvářecí stroje.

Specializace robotika:

Projekt se skládá jednak ze skupiny cvičení k níže uvedeným předmětům a jednak z vypracování samostatného projektu spočívajícího v řešení posloupnosti úloh analýzy a syntézy řízeného rovinného mechanismu: Geometrická syntéza, kinematická analýza, inverzní dynamika neřízeného rovinného mechanismu; analýza elastodynamiky vybraného tělesa mechanismu a jeho dimenzování; návrh řízení rovinného mechanismu.

• Zadání referátu.

• Geometrická syntéza.

• Geometrická syntéza.

• Kinematická analýza.

• Kinematická analýza.

• Inverzní dynamika neřízeného mechanismu.

• Inverzní dynamika neřízeného mechanismu.

• Elastodynamika vybraného tělesa a jeho dimenzování.

• Elastodynamika vybraného tělesa a jeho dimenzování.

• Návrh řízení rovinného mechanismu robota.

• Návrh řízení rovinného mechanismu robota.

• Dokončení referátu.

• Prezentace referátu.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních

Max. 1 neúčast (ostatní nahradit samostanou prací zadanou na dalším cvičení)

Vypracování seminární práce podle zadání

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. - 4. První úloha - seznámení s CAD SW, namodelování podle známé dokumentace jednoduchý model sestavy a posléze vytvoření návrhového výkresu

4. - 7. Druhá úloha - návrh vřetena obráběcího stroje (frézovací, soustružnické, apod.) - cílem vytvořit návrhový výkres a zprávu o návrhu

7. - 10. Třetí úloha - lineární osa nebo část tvářecího stroje

10. - 13. Čtvrtá úloha - otočný stůl nebo část tvářecího stroje

V průběhu semestru studenti vypracují rešerši na zadané téma (lineární vedení, kuličkové šrouby, apod.) se zaměřením na obráběcí nebo tvářecí stroje

Cíle studia:

Pochopení souvislostí geometrických a rozměrových tolerancí a drsností povrchu při návrhu strojních součástí se zaměřením na obráběcí a tvářecí stroje

Studijní materiály:

• LEINVEBER, Jiří a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4.

• Katalogy výrobců komponent, Firemní literatura

• Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996

• Sciavicco, L., Siciliano, B.: Modelling and Control of Robot Manipulators, Springer 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost HO:A-152a
Červenka J.
Kekula J.

12:30–16:45
(paralelka 1)
Horská ulice
Učebna projektů (15 PC)
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1904006.html