Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pasivní bezpečnost vozidel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2212041 KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Michal Vašíček
Přednášející:
Michal Vašíček
Cvičící:
Michal Vašíček
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Souhrn a vysvětlení základních fyzikálních principů užívaných k analýze chování vozidla a posádky při nárazu a jejich důsledky pro konstrukci vozidel s ohledem na jejich pasivní bezpečnost. Diskuse problematiky mechanismu vzniku poranění při nárazu vozidla a lmitní hodnoty zatížení. Seznámí se současnými technickými opatřeními (princip, přínos ..) používanými ke zvýšení pasivní bezpečnosti motorových vozidel.

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2212041_PBV .

Osnova přednášek:

-Úvod do problematiky - představení pas. bezp. jako multidiscilinární obor, vysvětlení postupů a přístupů k řešení problematiky z oblasti PB, vysvětlení (na konkrétních případech) významu statistických a biomechanických výzkumů jak o zdroje základních informací pro další práce v oblasti PB.

-Dynamika vzájemného střetu dvou těles (vozidel), přehled základních vztahů, energetická bilance a její vztah k deformační charakteristice těles (vozidel), rychlosti před a po nárazu,

-Základni vztahy pro analýzu kinematiky vozidla a pasžéra při nárazu (vztah mezi změnou rychlosti, dráhou pro tuto změnu a zrychlením. Pohyb posádky při nárazu vozidla, vysvětlení požadavků na zádržné systémy, Vliv zádržných systémů na pohyb a zatížení pasažéra, ukázky simulací a záznamu z reálného crash testu.

-Kompatibilita vozidel, vliv deformačních charakteristik vozidel při vzájemném střetu na velikost deformace a průběh zpomalení jednotlivých vozidel

-podrobnější popis a časový sled událostí (náraz, aktivace airbagu, nafouknutí airbagu?..) při základních typech nehod (čelní, boční, zadní náraz a roll-over)

-základní pojmy z biomechaniky, určení závažnosti poranění, popis vzniku a mechanismu poranění, pravděpodobnost vzniku poranění

-typická poranění jednotlivých částí těla při dopravních nehodách, typická zatížení jednotlivých částí těla při dopravních nehodách a únosnost a limitní hodnoty , kritéria poranění

-přehled a požadavky technických předpisů vztahujících k pasivní bezpečnosti automobilů, ukázky reálných zkoušek, metodika nezávislých institucí při hodnocení pas. bezpečnosti vozidel, figuríny pro zkoušky v oblasti PB a požadavky na ně.

-konstrukce a funkce jednotlivých v současnosti používaných zádržných systémů a jejich kombinace, příklady použití u konkrétních vozidel

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ulrich, S.: Automotive safety handbook, ISBN 0-7680-0912-X;

Huang, M.: Vehicle crash mechanics, ISBN 0-8493-0104-1;

Nahum, A.: Accidental injury, ISBN-10: 0-387-98820-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:A1-304
Vašíček M.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 304
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1903306.html