Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrická zařízení motorů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2141123 Z,ZK 3 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Zdrojová soustava automobilu, alternátor konstrukce, vlastnosti a regulace, akumulátor. Spouštěcí zařízení spalovacích motorů. Elektrické pohony elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem. Zapalovací soustavy zážehových motorů. Zdroje a řízení osvětlení vozidel. Snímače neelektrických veličin a elektrické akční členy automobilových systémů. Elektrické řídicí systémy motoru, podvozku a bezpečnosti. Komfortní systémy. Komunikační linky elektronických řídicích systémů vozidel a diagnostika(Pro oborové studium Dopravní technika)

Požadavky:

Konstrukce automobilového alternátoru, zapojení, usměrňovač, charakteristiky, regulace alternátoru.

Konstrukce automobilového dynama, způsob zapojení, charakteristiky, regulace dynam.

Akumulátorová baterie, konstrukce, chemické pochody v olověném akumulátoru, dobíjecí soustava automobilu, vlivy působící na životnost akumulátoru.

Spouštěcí zařízení, konstrukce spouštěče, charakteristiky spouštěče. Dynamospouštěč.

Zapalovací soustava, elektrický výboj v plynu, zapalovací svíčka, zapalovací cívka, přerušovač, rozdělovač, bateriové zapalování , magnetové zapalování, elektronické zapalování.

Osvětlení vozidla, zdroje světla, druhy světlometů, regulace dosahu světlometů.

Snímače ve vozidle, převodníky neelektrických veličin na elektrické, principy kompenzace chyb snímačů. Snímače polohy, snímače rychlosti, akcelerační snímače, snímače teploty, chemické snímače a jejich použití v elektronických systémech vozidla

Akční členy, elektromagnety, stejnosměrné elektromotory, s permanentními magnety, bezkartáčové motory, regulace otáček, krokové motory.

Elektronické řízení motoru, podvozku, informační a diagnostická zařízení. Elektrické agregáty hybridních automobilů.

Osnova přednášek:

Konstrukce automobilového alternátoru, zapojení, usměrňovač, charakteristiky, regulace alternátoru.

Konstrukce automobilového dynama, způsob zapojení, charakteristiky, regulace dynam.

Akumulátorová baterie, konstrukce, chemické pochody v olověném akumulátoru, dobíjecí soustava automobilu, vlivy působící na životnost akumulátoru.

Spouštěcí zařízení, konstrukce spouštěče, charakteristiky spouštěče. Dynamospouštěč.

Zapalovací soustava, elektrický výboj v plynu, zapalovací svíčka, zapalovací cívka, přerušovač, rozdělovač, bateriové zapalování , magnetové zapalování, elektronické zapalování.

Osvětlení vozidla, zdroje světla, druhy světlometů, regulace dosahu světlometů.

Snímače ve vozidle, převodníky neelektrických veličin na elektrické, principy kompenzace chyb snímačů. Snímače polohy, snímače rychlosti, akcelerační snímače, snímače teploty, chemické snímače a jejich použití v elektronických systémech vozidla

Akční členy, elektromagnety, stejnosměrné elektromotory, s permanentními magnety, bezkartáčové motory, regulace otáček, krokové motory.

Elektronické řízení motoru, podvozku, informační a diagnostická zařízení. Elektrické agregáty hybridních automobilů.

Osnova cvičení:

Charakteristiky automobilového dynama bez regulátoru a s regulátorem.

Charakteristiky alternátoru, dobíjecí sosutava. Diagmostika alternátoru.

Charakteristiky spouštěče.

Měření osvětlení světlometu.

Stejnosměrné motory a elektromagnety.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Šťastný,J.,Remek,B: Autoelektrika a autoelektronika. Nakladatelství T.Malina, Praha 2000

J. Novák - Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství - skriptum ČVUT - FS, Praha 2004, J. Javůrek - Regulace moderních elektrických pohonů - Grada, Praha 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1903106.html