Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Konstrukce projektování letadel I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221124 Z,ZK 6 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Historie letectví, zakladatelé leteckého průmyslu, vznik letecké dopravy.

Třídění letadel, základní definice a třídící hlediska.

Podpůrné vědní obory, návrhové filosofie, bezpečnost, způsobilost a spolehlivost, předpisy letové způsobilosti.

Hmoty a centráže, kategorizace hmot, hmotnostní obálka, diagram platící zatížení - dolet, rozbory hmotností.

Základní etapy vývoje letadel, systematizace vývojových postupů, tvorba a přenos tvarových informací, vztažné systémy, obrysování.

Sestavování draku, ustavování, sestavovací přípravky, měření a zaměřování, automatizace sestavovacích prací.

Konstrukčně - technologické požadavky standardizační a konvenční povahy, technologičnost konstrukce.

Požadavky:

Stavba letadel (SL, 2222702)

Pohon letadel (PL, 2221172)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout základní přehled o historických milnících ve vývoji letadlové techniky a její kategorizaci. Seznámit se s návrhovými filosofiemi a úloze leteckých předpisů při jejich formování, s postupy stanovení zatížení letecké konstrukce a vlivu rozložení hmot na něj a zejména seznámit se se základními etapami vývoje při projektování a vývoji letadel. Porozumět způsobům sestavování draku a pochopit konstrukčně - technologické požadavky pro zajištění nezbytné technologičnosti konstrukce.

Studijní materiály:

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT 2005, ISBN 80-01-03338-4

Slavík S: Stavba letadel, skripta ČVUT 1997, ISBN 80-01-01671-4

Daněk V.: Projektování letadel, skripta VUT Brno 1991, ISBN 80-214-0373-X

Čalkovský A., Daněk V., Pávek J.: Konstrukce a pevnost letadel, 1. díl VAAZ Brno, 1984

Čalkovský A., Daněk V., Pávek J.: Konstrukce a pevnost letadel, 2. díl VAAZ Brno, 1986

Havelka V.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT 1986

Megson T. H. G.: Aircraft Structures for Engineering Students, Edward Arnold, London 1990, ISBN 0-7131-3676-6

Torenbeek E.: Synthesis of Subsonic Airplane Design, Kluwer Academic Publishers, Delft 1982, ISBN 90-247-2724-3

Stinton D.: The Design of the Aeroplane, Blackwell Science Inc 1985, ISBN 0632018771

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1900906.html