Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aerodynamika nízkých rychlostí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221107 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Kinematika tekutin. Základní zákony vířivého proudění , potenciální proudění. Základní popisy proudění, skládání jednoduchých případů, konformní zobrazení. Mezní vrstva, základní vztahy vazného proudění, rovnice mezní vrstvy. Řešení laminární a turbulentní mezní vrstvy. Aerodynamické profily. Teorie profilů založená na komplexním potenciálu a konformní transformaci, metoda singularit. Vliv mezní vrstvy na vlastnosti profilů. Aerodynamika křídla, teorie nosné čáry. Prandtlova rovnice křídla. Glauertovo řešení, Multhopovo řešení. Schrenkova metoda, maximální vztlak křídla. Síly a momenty působící na křídlo, vzájemný vliv křídla a blízkých těles.

Požadavky:

Mechanika tekutin

Aerodynamika.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit základům aerodynamiky nízkých rychlostí.

Studijní materiály:

Brož V.: Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT, 1981

Richard S. Shevell: Fundamentals of Flight, Prentice Hall, Inc., 1983

Barnes W. McCormick: Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics, John Wiley and Sons, Inc., 1979

John J. Bertin - Michael L. Smith: Aerodynamics for Engineers,

Schlichting: Boundary Layer Theory,

John D. Anderson, Jr.: Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, Inc., 1991

Arnold M. Knethe -Chuen-Yen Chow: Bases of Aerodynamic Design

Anderson, J. D. Jr., : Introduction to Flight. McGraw-Hill, New York, 2005

Phillips, W. F. : Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004

Bertin, J. J., : Aerodynamics for Engineers. Prentice-Hall, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1900006.html