Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování pro web

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2371087 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět rozšiřuje možnosti tvorby webových stránek v HTML resp. XHTML, jak jsou přednášeny v rámci základního předmětu ZPP (nyní PPS). Uvádí do podrobnějšího používání kaskádových stylů (CSS) na webových stránkách, do programování na straně klienta v jazyce JavaScript, do používání aktivních výpočtů a objektů na webových stránkách. Dále potom uvádí do programování na straně serveru v jazyce PHP, do propojení XHTML-JavaScript-PHP, a do způsobu používání databázových aplikací pomocí MySQL.

Součástí předmětu je vytvoření jednoduché aplikace na vhodném bezplatně dostupném serveru, na základě které bude předmět klasifikován. Aplikaci je možné vytvořit i samostatně mimo výukové hodiny.

Požadavky:

Účast na cvičeních nebo odevzdání úloh, zadaných na cvičení. Klasifikace je na základě odevzdané aplikace na zvoleném free-webovém serveru. Pro klasifikaci „výborně“ je nutné, aby aplikace byla funkční a nabízela alespoň dvě různé úrovně přístupu k tabulkám. Další upřesnění na adrese <a href=http://www.fs.cvut.cz/prt/web>www.fs.cvut.cz/prt/web</a>, individuální upřesnění na hlavac@fs.cvut.cz .

Osnova přednášek:

1.Free-web servery, bezplatné služby na Internetu. Opakování html značek v rozsahu ZPP. Další formáty souborů - pdf, tex, grafika - jpeg, gif, archivy - zip, tar, tgz.

2.html, xhtml, xml. Kódování češtiny - CP1250, ISO-8859-2, unicode (UNI8 a UNI16). Řečtina a symboly v html.

3.dhtml, styly (css i vestavěné), plug-in, obrázky

4.Formuláře - post, get. Odesílání formulářů poštou bez přispění serveru.

5.Javascript - formuláře s výpočty, proměnné, funkce.

6.Javascript - absolutní umístění, div, události onmouseover a onclick

7.Javascript - objekty

8.php a jeho vztah k jazykům perl, C a BASIC (porovnání). Základní principy vytváření stránek v php.

9.php - metody get a post, formát předávaných dat (výhody a nevýhody a způsoby přístupu)

10.php - výpočty, funkce, procedury, přístup k souborům na serveru.

11.php - grafy, knihovny hotových aplikací

12.SQL, využití funkcí MySQL na stránkách vytvořených v php

13.Vytváření projektů, provázanost stránek, aplikace v režimu klient - server, vazby server - server

14.Instalace aplikací Apache a MySQL na počítač s trvalým připojením k síti, konfigurační soubory v prostředí Linux a jejich nastavení z hlediska funkčnosti a bezpečnosti.

Osnova cvičení:

1.Vytvoření vlastního účtu na vhodném serveru, jednoduchá html stránka.

2.Řečtina, symboly a indexy na webových stránkách. Kde hledat návody.

3.Použití stylů v hlavičce html souboru, samostatný css soubor.

4.Přidělení individuálních projektů studentům.

5.Javascript - formuláře s výpočty, proměnné, funkce.

6.Javascript - absolutní umístění obrázků, událost onmouseover, popř. onclick

7.Javascript - objekty

8.Jednoduchý program v php.

9.php - použití metod get a post

10.php - výpočty, funkce, procedury, vytváření souborů na serveru.

11.php - archivy skriptů

12.SQL, využití funkcí MySQL na stránkách vytvořených v php

13.Práce na projektech

14.Práce na projektech, klasifikace včas dokončených

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Klán, Petr, Jindřich, Jindřich: WWW pro zelenáče. Neocortex, Praha 2002.

Ostatní zdroje jsou na internetu a budou doporučeny v průběhu cvičení, resp. přednášek.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1899506.html