Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanika kontinua

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111019 ZK 5 3P+0C česky
Garant předmětu:
Jiří Plešek
Přednášející:
Jiří Plešek, Jan Řezníček, Miroslav Španiel
Cvičící:
Jiří Plešek, Jan Řezníček, Miroslav Španiel
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Jednotný popis termodynamicky konsistentní teorie kontinua, zastřešující mechaniku pevné fáze, tekutin a vedení tepla. V kontextu duální Lagrangeovské-Eulerovské formulace poskytuje univerzální platformu pro hlubší pochopení principů mechaniky a moderních numerických metod. Více než 120 příkladů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. týden Úvod - termodynamika malých deformací, isotermická elasticita, spektrální rozklad, invarianty.

2. týden Úvod - axiomy isotropního materiálu, Hookeův zákon, kalibrace, konvexnost

3. týden Kinematika - Eulerovy a Lagrangeovy souřadnice, deformační gradient, Jacobián přetvoření.

4. týden Kinematika - Gradient posunutí, Greenův-Lagrangeův tensor deformace, tensor malé deformace.

5. týden Kinematika - Základní deformační mody - protažení, prostý smyk a rotace. Odmocňování matic.

6. týden Kinematika - Polární a multiplikativní rozklad, Hillovy-Sethovy deformační tensory.

7. týden Kinematika - Eulerův popis, materiálová derivace, rychlostní gradient.

8. týden Zákony MK - Přehled. Zachování hmotnosti a transportní teorém. Zachování hybnosti.

9. týden Zákony MK - 1. a 2. Piolův-Kirchhoffův tensor, symetrie, energie, konjugované veličiny.

10. týden Clausiova-Duhemova lokální forma, disipační nerovnost, pevné látky, termoelasticita.

11. týden Nevazké tekutiny, příklady řešení (standardní atmosféra).

12. týden Rázové vlny, Navierovy-Stokesovy rovnice, analýza Reynoldsova čísla.

13. týden Objektivnost popisu, objektivní derivace, modely hypoelasticity.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Chandrasekharaiah, D.S., Lokenath Debnath: Continuum Mechanics. Academic Press, San Diego 1994.

M. Brdička, L. Samek, B. Sopko. Mechanika kontinua, Academia, (2000).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-337
Plešek J.
14:15–16:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 337
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1896706.html