Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aerodynamika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121027 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na studium chování proudících tekutin s aplikacemi v technické praxi s důrazem na proudění vzduchu. Pozornost je věnována otázkám stability proudění, turbulenci, obtékání těles a interakci proudu s povrchy.

Požadavky:

Základní znalosti mechaniky tekutin a matematiky (integrální, diferenciální a tenzorový počet).

Osnova přednášek:

- Základní rovnice dynamiky tekutin (kontinuity, Navier-Stokesovy), jejich vlastnosti.

- Turbulence a deterministický chaos.

- Rovnice turbulentního proudění (Reynoldsovy).

- Teorie stability.

- Přechod proudění do turbulence.

- Vyvinuté turbulentní proudění.

- Matematické modelování turbulentních proudů.

- Analýza turbulentních smykových proudů (mezní vrstva, paprsek, proudění v kanále, úplav).

- Obtékání těles (špatně obtékaná a proudnicová tělesa).

- Silová interakce proudění s obtékanými povrchy.

- Stručná teorie křídla.

Osnova cvičení:

- Základní rovnice dynamiky tekutin (kontinuity, Navier-Stokesovy), jejich vlastnosti.

- Turbulence a deterministický chaos.

- Rovnice turbulentního proudění (Reynoldsovy).

- Teorie stability.

- Přechod proudění do turbulence.

- Vyvinuté turbulentní proudění.

- Matematické modelování turbulentních proudů.

- Analýza turbulentních smykových proudů (mezní vrstva, paprsek, proudění v kanále, úplav).

- Obtékání těles (špatně obtékaná a proudnicová tělesa).

- Silová interakce proudění s obtékanými povrchy.

- Stručná teorie křídla.

Cíle studia:

Získání základních představ o proudění reálné tekutiny.

Studijní materiály:

Uruba, V., 2009, Turbulence, skriptum ČVUT v Praze, Fakulta strojní.

Poznámka:
Další informace:
http://www.it.cas.cz/~uruba/5_r.htm#Aerodynamika http://www.it.cas.cz/~uruba/docs/Aero/Turbulence_Uruba_EN_42_9.pdf
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1895706.html