Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teoretická mechanika tekutin

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2121016 ZK 4 3P+0C česky
Garant předmětu:
Tomáš Hyhlík
Přednášející:
Tomáš Hyhlík
Cvičící:
Tomáš Hyhlík
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předmět rozšiřuje poznatky získané v předmětu Mechanika tekutin Alfa, pozornost je věnována zejména vlastnostem tekutin, různým formám popisu dynamiky tekutin při nízkých i vysokých hodnotách Re, vlastnostem mezních vrsteva jejich stabilitě a vlastnostem vířivého proudění nestlačitelné tekutiny.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Vlastnosti tekutin. Viskozita a povrchové napětí. Reologie. Newtonův zákon.

• Nenewtonské tekutiny.

• Statika tekutin. Eulerova rovnice hydrostatiky. Potenciál vnějších sil. Tlaková pole za různých podmínek.

• Kinematika tekutin. Lagrangeova a Eulerova metoda. Rychlostní pole a jeho mapování.

• Základní rovnice dynamiky tekutin v integrálním a diferenciálním tvaru. Rovnice kontinuity.

• Navierovy-Stokesovy rovnice. Eulerovy rovnice, Bernoulliho rovnice. Gromekova-Lambova rovnice.

• Proudění vazkých nestlačitelných tekutin. Exaktní a přibližná řešení při malých Re. Plíživé proudění.

• Mezní vrstva a její případy. Prandtlovy rovnice.

• Laminární a turbulentní proudění.

• Přechod do turbulence. Stabilita. Ovlivnění přechodu.

• Vířivé proudění. Stokesova, Lagrangeova, Thomsonova veta. Helmholtzova věta. Biot-Savartův zákon.

• Osamělá vírová vlákna. Dvojice vláken. Vírové plochy.

• Metoda singularit. Teorie tenkého profilu. Panelová metoda.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

• Munson B. R., Young D. F., Okiishi T. H.: Fundamentals of Fluid Mechanics. Willey, New York

• Streeter V. L., Wylie E. B.: Fluid Mechanics.McGraw-Hill, New York

• Citavý J., Nožička J.: Proudění vazkých tekutin. Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, ISBN 80-1-03037-7

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:C1-311
Hyhlík T.
14:15–16:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 311
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1895606.html