Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt III.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2013113 Z 10 0P+10C česky
Garant předmětu:
Jan Halama
Přednášející:
Luděk Beneš, Tomáš Bodnár, Jiří Fürst, Jan Halama, Vladimír Hric, Jan Karel, Ivana Linkeová, Vladimír Prokop, Petr Sváček, Jan Valášek
Cvičící:
Luděk Beneš, Tomáš Bodnár, Jiří Fürst, Jan Halama, Jiří Holman, Vladimír Hric, Jan Karel, Ivana Linkeová, Vladimír Prokop, Petr Sváček, Jan Valášek, Ondřej Winter
Předmět zajišťuje:
ústav technické matematiky
Anotace:

Projekt je chápán jako příprava na diplomovou práci. Téma projektu a způsob jeho realizace a rozsah prací zadává předběžně stanovený vedoucí diplomové práce tak, aby na něj mohl student ve své diplomové práci navázat. Splnění projektu musí být vždy ověřeno odevzdáním písemné zprávy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Projekt je chápán jako příprava na diplomovou práci. Téma projektu a způsob jeho realizace a rozsah prací zadává předběžně stanovený vedoucí diplomové práce tak, aby na něj mohl student ve své diplomové práci navázat. Splnění projektu musí být vždy ověřeno odevzdáním písemné zprávy. Typicky mohou být v rámci projektu prováděny:

•rešeršní práce

•získávání teoretických i praktických podkladů kompilací literatury, návštěvou nepovinných přednášek, přebírání podkladů od případných partnerů.

•zvládnutí prostředků pro numerické nebo experimentální modelování

•příprava a realizace experimentů

•příprava numerických modelů

•tvorba programů

• … a další

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Dle specializace a konkrétního tématu projektu.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1895406.html