Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provoz jaderných energetických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151132 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Václav Dostál, Jana Novotná
Cvičící:
Václav Dostál, Jana Novotná
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Organizace a řízení provozu a údržby jaderných elektráren, dokumentace, provozní předpisy a jejich kategorizace. Příprava spouštění jaderného bloku - první spouštění, přípravná etapa spouštěcích prací, fyzikální spouštění, energetické spouštění. Informace o přejímce energetických zařízení po montáži, provedení záručního měření a prokazování splnění garantovaných hodnot. Provoz energetického bloku jako celku. Způsoby najíždění a odstavování bloku a jednotlivých zařízení, výběr kritických míst a výpočet přídavných teplotových pnutí, způsoby řízení bloku. Ochrana materiálu při spouštění - mechanické a teplotní napětí při spouštění a odstavování bloku, určení přípustného namáhání, výpočet příslušné rychlosti změn teploty komponent, posuzování životnosti komponent. Limitní provozní režimy reaktoru - limity a podmínky bezpečného provozu. Základní provozní režimy - vazba parametrů primárního a sekundárního okruhu na výkonu, funkce provozu kompenzátoru objemu. Znovunajíždění bloku. Plánované odstavení bloku. Přechodové provozní režimy. Poruchové provozní režimy. Spolehlivost jaderných elektráren. Specifikace vstupních dat pro hodnocení provozní spolehlivosti a pro technickou diagnostiku vybraných zařízení. Údržba jaderně energetických zařízení. Metodika bilancování a hodnocení provozní ekonomie a ekologie. Vedení nezbytné provozní dokumentace. Provoz jaderných elektráren v elektrizační soustavě.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Hezoučký, Kaňovský, Naňo, Základy teorie provozních režimů JE s tlakovodními reaktory, skriptum ČVUT, 2005

Ibler, Provoz jaderných elektráren, Ediční středisko VŠSE, 1987

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:G3-127
Dostál V.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Počítačová učebna 12115
místnost T4:G3-127
Dostál V.
10:45–11:30
(paralelka 1)
Dejvice
Počítačová učebna 12115
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1893706.html