Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přeplňování a chlazení (spalovací turbíny)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211160 Z,ZK 4 3P+1C česky
Garant předmětu:
Jan Macek
Přednášející:
Jan Macek
Cvičící:
Jan Macek
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Řešení termodynamiky a aerodynamiky lopatkových strojů a přeplňovaných pístových motorů. Teorie a provedení chladicích systémů motorů

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211160_PCH .

Osnova přednášek:

Základní zákony pro popis proudění kontinua. Zákony zachování hmoty, energie a momentu hybnosti, uzavírací vztahy, Eulerův přístup, 1-D dynamika plynů. 2. věta termodynamiky, nevratné změny a disipace mechanické energie. Mezní vrstva. Subsonické a transsonické proudění, rázové vlny. Termodynamika lopatkových strojů, podmínka chodu spalovací turbiny, účinnosti. Uspořádání spalovacích turbin a přeplňovaných/sdružených motorů. Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů: průtok lopatkovou mříží, kanálová, křídlová a mřížová teorie, věta Kutty - Žukovského. Průtok mezikruhovou mezerou. Hrdla strojů. Podmínky radiální rov?nováhy při axiálním průtoku s tečnou rychlostí. Axiální turbina. Radiální odstředivý kompresor. Radiální dostředivá turbina. Chladicí ventilátory. Kondukce tepla - Fouriérův zákon - vedení v žebru. Konvekce - bilance energie a kriteriální vztahy. Radiace. Konvekce ve výměnících tepla. Typy výměníků a teplosměnné elementy. Konvekce tepla na straně chladicího a pracovního media v motoru, požadavky na chlazení. Řešení systémů s výměníky tepla pro chlazení SM. Nestacionární jednorozměrné vedení tepla, Fourierova rovnice.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

MACEK, J. - KLIMENT, V.: Spalovací turbiny, turbodmychadla a ventilátory. Skriptum ČVUT FS, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 a 2000, 206 s.

MACEK, J.: 0-D model pracovního oběhu přeplňovaného vznětového nebo zážehového motoru OBEH v. 90.04. ČVUT FS, knihovna programů K221, 1995-2006, 800 kB

MACEK, J.: Algebraický model přeplňování TURBO*.XLS. ČVUT FS, knihovna programů K221, 1997-2006, 7 MB

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T4:C1-310
Macek J.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna 310
místnost T4:C1-310
Macek J.
13:15–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 310
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1891906.html