Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektový management v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMD Z,ZK 6 3+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Projekty a projektování, obsah a řízení projektu, organizace projektové činnosti. Výběr kritéria hodnocení, technická a ekonomická kritéria. Kriteriální funkce a naplňování jejích komponent. Územní plánování a rozhodování, stavební zákon. Finanční instrumenty v řízení projektů, modely financování, platební instrumenty. Územní plány, EIA, výběrová řízení, veřejné zakázky.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s projektováním, jeho organizací a řízením. Výběr kritéria, multikriteriální hodnocení. Studie proveditelnosti technická a finanční. Modely financování projektů a jejich analýza. Projekty územního plánování, výběrové řízení, EIA.

Studijní materiály:

Khane Abd-El Rahman: Manual for The Preparation of Industrial Feasibility Studies, United Nations Publication ID/206

Kerzner, H.: Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, Wiley and Sons, N.Y.

Jacob, N. L., Pettit R. R.: Investments, IRWIN Illinois, ISBN 0-256-05831-8

Svozilová, A.: Projektový management, GRADA

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1855306.html