Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strategický marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13SMK Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Marketingové strategie, nástroje marketingového mixu, marketingový výzkum trhu, kvantitativní a kvalitativní průzkum, analýza informací, marketingová komunikace, komunikační strategie, segmentace, umístění, tvorba marketingového plánu.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět prohlubuje marketingový mix, shrnuje poznatky nutné k práci v oblasti marketingových strategií. Obsahem je marketingový průzkum trhu - příprava a realizace, zpracování dat, interpretace údajů. Marketingová komunikace - výběr komunikační strategie, osobní a neosobní forma komunikace. Marketingová strategie firem poskytujících služby.

Studijní materiály:

Philip Kotler: Marketing Management, Grada, 1996, 2000

Adriane Payne: Marketing služeb, Grada, 1996

H.Merret: Marketing Management, Grada, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1855106.html