Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Ekonomika veřejného sektoru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13EVS KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Ekonomické a finanční teorie veřejného sektoru, teorie veřejné volby, externality, rozhodování o alokaci veřejných financí, ekonomické hodnocení veřejných projektů (CBA, MCA), daňový systém ČR (přímé a nepřímé daně, Lafferova křivka), státní rozpočet, řízení veřejných projektů, způsob tvorby PPP projektů, finanční podpora z fondů EU.

Požadavky:

znalost makroekonomie a mikroekonomie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je hlouběji studenty seznámit s problematikou veřejného sektoru a veřejných financí. Konkrétní náplní předmětu bude problematika teorie veřejné volby, daňový systém, státní rozpočet, alokace veřejných financí, řízení veřejných projektů a hodnocení jejich ekonomické efektivnosti, způsob tvorby PPP projektů a forem.

Studijní materiály:

Ochrana F., Pavel J., Vítek L. a kolektiv: Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit, Grada Publishing, a.s., 2010

Hamerníková B., Maatyová A. a kolektiv: Veřejné finance, Walters Kluwer ČR, 2010

Stiglitz, J.: Ekonomie veřejného sektoru, Grada Publishing, a.s., 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1852306.html