Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika dopravní energetiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13EEG KZ 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Pohonné, energetické a akumulační soustavy vozidel, energetické zdroje, trakčně-energetické vlastnosti, zákonitosti pohybu vozidel, stanovení energetické spotřeby pro dané podmínky, posuzování energetických nároků, trakčně-energetické koncepce, technické, ekonomické a společenské aspekty, energetická racionalizace, komplexní hodnocení trakčně energetických koncepcí. Energetika vysokých rychlostí na železnici.

Požadavky:

Znalosti z oboru matematiky, technické fyziky - mechaniky, energetiky a elektrotechniky a z oboru ekonomiky dopravy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti o různých formách energie a jejich zdrojích s ohledem na specifické požadavky využití v oborech pozemní dopravy. Faktory ovlivňující energetickou náročnost. Metodický návod pro komplexní stanovení a hodnocení energetických nároků v jednotlivých odvětvích kolejové a silniční dopravy. Cesty k energetické racionalizaci.

Studijní materiály:

Vlk, F.: Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství F. Vlk, Brno 2003

Opava, J.: Relations between Running Time and Energy Consuption, Transactions on Transport Scienses, Volume 2, Number 1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1852206.html