Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17TTH Z,ZK 5 2+2 anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Základní pojmy teorie grafů. Minimální kostra grafu, strom grafu. Cesty na grafech. Dopravní obsluha hran sítě. Dopravní obsluha vrcholů sítě. Toky na sítích. Optimální trasování. Lokační úlohy. Dopravní komplety. Dopravní proudy. Teorie kvality přemístění. Multikriteriální rozhodování v dopravních procesech.

Požadavky:

algebra, matematická analýza, teorie grafů, operační výzkum

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou teorie grafů, metodami vyšetřování dopravní sítě, dopravními toky v čase a prostoru, rozhodovacími procesy v dopravě.

Studijní materiály:

Pastor, O., Tuzar, A.: Teorie dopravních systémů, ASPI, Praha, 2007

Button, K. J., Hensher, D. A.: Handbook of Transport Systems and Traffic Control, New York: Pergamon, 2001

Harary, F: Graph Theory, Addison-Wesley, 1969

Ortuzar, J. - Willumsen, L.: Modelling Transport. Chichester: Wiley, 2001, Third Edition.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1852006.html