Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektový management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PJM ZK 2 2+0 anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Projekty a projektování, obsah a řízení projektu, organizace projektové činnosti. Výběr kritéria hodnocení, technická a ekonomická kritéria. Kriteriální funkce a naplňování jejích komponent. Organizace a řízení projektové činnosti.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s projektováním, jeho organizací a řízením. Výběr kritéria, multikriteriální hodnocení. Studie proveditelnosti technická a finanční.

Studijní materiály:

Khan, Abd-El Rahman: Manual for The Preparation of Industrial Feasibility Studies, United Nations Publication ID/206

Kerzner, H.: Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, Wiley and Sons, N.Y.

Blitz, I., Knutson, J.: Project Management, How to Plan and Manage Successful Projects, American Management Association

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1851806.html