Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Logistické systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17LGY Z,ZK 6 3+2 anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Doprava v logistice, intermodální doprava, logistické řetězce, logistická partnerství a aliance, logistické technologie, logistická obsluha území a měst, identifikační systémy v logistice, reverzní logistika, zabezpečení logistických řetězců, mezinárodní logistika.

Požadavky:

dopravní obsluha území, dopravní politika a strategie, ekonomika v dopravě a telekomunikacích

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s logistickými systémy, navazujícími dopravními systémy. Dále s logistickými řetězci, logistickými aliancemi, logistickou obsluhou území, logistikou nezpečných věcí a nakonec s identifikačními systémy v logistice a aplikacemi IT v logistických systémech.

Studijní materiály:

Pernica, P., Mosolf, J. H.: Partnership in Logistics, Praha, RADIX, 2000

Drickmann, P.: Schlanker Materialfluss mit Lean Production, Kanban and Innovationen, Berlin, Springer, 2009

Savelsberg, Eva: Innovation in European freight transportation, Berlin, Springer, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1851706.html