Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Informační technologie v logistice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ILO Z,ZK 4 2+2 anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Základy technologie čárových kódů, základy technologie radiofrekvenční identifikace, systémy značení a kódování produktů v oblasti maloobchodu, hierarchie balení a identifikace v prostředí intenzivní distribuce, identifikace obchodních partnerů a jejich součástí v logistických řetězcích, základy datové komunikace v logistických řetězcích, národní a mezinárodní multioborové normy pro oblast elektronické výměny dat EDI, SERP systémy.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět poskytuje posluchačům možnost získat pokročilé znalosti z oblasti aplikovaných informačních technologií používaných v logistických řetězcích. Předmět je zaměřen zejména na identifikační a komunikační aspekty moderních systémů intenzivní distribuce v oblasti maloobchodu a logistiky.

Studijní materiály:

Fundamentals of Logistics Management (European edition); Grant, Lambert, Stock, Ellram

Logistika (supply chain management) pro 21. století; Pernica

GS1 System of standards; GS1 Global office

http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/GS1_System_of_Standards.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1851606.html