Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13EDO Z,ZK 6 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Doprava v ČR v evropském a světovém kontextu, financování dopravy v ČR, specifika kalkulace nákladů, výchozí legislativa, funkční efektivnost dopravní soustavy, technicko - ekonomické charakteristiky jednotlivých druhů doprav - přepravní schopnost, rychlost přepravy, ekonomika dopravního podnikání (mikroekonomika) - ukazatele podle druhů dopravy, ekonomické pojetí.

Požadavky:

znalost ekonomiky podniku a ekonomiky dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni uplatnit v praxi znalosti při zabezpečování dopravních služeb v rámci sektoru dopravy, dopravního podnikání, ale i logistické dopravy a to i v souvislosti dopravního provozu, přepravního procesu a aplikace marketingu, při současném respektování specifik dopravy.

Studijní materiály:

Kunst, J., Eisler, J., Opava, J.: Ekonomika dopravního systému, vysokoškolská učebnice, VŠE Praha, vydavatelství Oeconomica - Praha 2011, ISBN 978-80-245-1759-9

Tichý, J.: Základy podnikové ekonomiky, 2011, skripta, Nakladatelství ČVUT

Melichar, V., Ježek, J.: Ekonomika dopravního podniku, 2004, Pardubice, Univerzita Pardubice

Studijní materiály předkládané během semestru v rámci předmětu, prezentace k jednotlivým přednáškám.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1851506.html