Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management telekomunikačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14MTSY KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Shrnutí stávajícího stavu a představení nových trendů vývoje telekomunikačních systémů, představení metod vytvářejících předpoklady poskytovat požadované parametry služeb v redundantních sítích. Management systémů s cílem nabídky a řízení kvality služby ve vazbě na ekonomická kritéria, jakož i dostupnost technologického řešení a příslušných lidských zdrojů.

Požadavky:

Orientace v oboru e-komunikací - technická i manažersko-ekonomická, regulační rámec v oboru telekomunikací, relevantní základy matematiky a fyziky (na úrovni magisterského studia), základy managementu a finančního řízení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vlastnosti telekomunikačních sítí, implementace služeb a úloha managementu těchto systémů.

Studijní materiály:

Svoboda J. a kol.: Telekomunikační technika, díl 2.,3., Praha.,Hanus, S.:

Bezdrátové mobilní komunikace. VUT Brno a Ústav Radioelektroniky, Brno, 2003. Kally,F.,

Peniak, P.: Počítačové sítě. Grada, Praha, 2003. Schneiderová, L. a kol.: Případové studie z

investičního řízení a rozhodování II, ČVUT, Praha., aktuální literatura v odborném tisku.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1848106.html